on Oct 24th, 2007CV

 

Akademiniai laipsniai

2011 m. Socialinių mokslų, Vadybos ir administravimo (03 S) daktaro laipsnis

2004 m. Viešojo administravimo magistro kvalifikacinis laipsnis

Mokslinių interesų kryptis

Viešasis administravimas, švietimo politika ir vadyba

Dabartinė darbovietė ir pareigos

Mykolo Romerio universitetas, Viešojo administravimo katedra, docentė

Dėstomi dalykai

Viešojo administravimo teorijos ir paradigmos, Švietimo įstaigų administravimas, švietimo politika

 

 

 
   

 

 
 

 

STAŽUOTĖS

2009 m. gegužės Bialystoko aukštoji viešojo administravimo mokykla (Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Bialymstoku) (Lenkija)
2009 m. gruodžio 14 – 18 d. Vroclavo universitetas (Uniwersytet Wrocławski) (Lenkija)
2010 m. birželio 30 – liepos 2 d. Dublino technologijos institutas (Dublin Institut of Technology) (Airija)
2010 m. lapkričio mėn. Talino universitetas (Estija)
2011 m. liepos 5-7 d Krokuvos Jogailos universitetas (Lenkija)
2012 m. rugsėjo 12-16 d. Kopenhagos verslo mokykla (Copenhagen Business School) (Danija). Dalyvauta Europos tarptautinio švietimo asociacijos (European Association for International Education – EAIE) organizuotoje konferencijoje
2012 m. gegužės 7-20 d. Nijmegeno Radoud universiteto vadybos mokykla (Radboud Nijmegen university Nijmegen School of Management) (Nyderlandai)

 

PRANEŠIMAI KONFERENCIJOSE

  1. Urbanovič, Jolanta. Traditions of Public Administration in Lithuania and New Public Management in Reforms of the Education System Management // The 17th NISPAcee Annual Conference 2009 “State and Administration in a Changing World” 14-16 May, 2009, Budva, Montenegro : [elektroninis išteklius]. Budva : NISPAcee, 2009. ISBN 9788089013449. p. 1-13. [M.kr. 03S]
  2. Urbanovič, Jolanta; Urbanovič, Leonard. Public administration reform in the Baltics // Public administration in times of crisis [elektroninis išteklius] : presented papers from the 18th NISPAcee annual conference : Warsaw, Poland, 12-14 May, 2010. Warsaw : NISPAcee Press, 2010. ISBN 9788089013524. P. 1-14 : iliustr. [M.kr. 03S]
  3. Urbanovič, Jolanta. School autonomy in Europe // Educational change in the global context : international conference 2010, Prague, 30th August till 3rd September 2010 [elektroninis išteklius] / Charles university in Prague, Czech Comparative Education Society (CCES). Praha : [Charles university in Prague], 2010. p. 1-12. [M.kr. 03S]
  4. Urbanovič, Jolanta. Decentralization of education management : theoretical and practical issues // Public administration of the future : presented papers from the 19th NISPAcee annual conference : May 19-22, 2011, Varna, Bulgaria. Varna : Varna Free University “Chernorizets Hrabar”, 2011. ISBN 9788089013555. P. 1-16. [M.kr. 03S]
  5. Honingh, Marlies; Urbanovič, Jolanta [Urbanovic, Jolanta]. School autonomy and leadership in Lithuania; can the school leader or headmaster help the school to set a step ahead? // Public administration East and West : twenty years of development : the 20th NISPAcee annual conference : May 23–26, 2012, Ohrid, Republic of Macedonia (FYROM). [Bitola] : [University “St. Kliment Ohridski”], 2012. P. 1-13. [M.kr. 03S]
  6. Urbanovič, Jolanta. Institucinė atsakomybė vs individuali atsakomybė? // Akademinė etika ir universitetų valdymo tobulinimas : tarptautinė mokslinė konferencija 2011 m. birželio 28-30 d. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas. P. 1. [M.kr. 03S]
  7. Urbanovič, Jolanta. Mokyklų vadovų skyrimo pokyčiai // Lietuvos savivaldos institucijų strateginės plėtros galimybės : valdymas, turizmas, darbo rinka : Respublikinė mokslinė praktinė konferencija : Kėdainiai, 2012 06 07 [elektroninis išteklius] / Mykolo Romerio universitetas, Šiaulių universitetas. Kėdainiai, 2012. P. 1.
  8. Urbanovič, Jolanta; Wilkins, Stephen. Reform of higher education in Eastern Europe: the role of internationalisation : Lithuania – a case study // ASHE 2012. 37th annual Conference, Las Vegas, Nevada. [elektroninis išteklius] / Association for the study of higher education (ASHE). Las Vegas : ASHE, 2012. P. 1-12. Prieiga per internetą: <http://www.ashe.ws/images/2012%20ASHE%20PROGRAM.pdf
  9. Urbanovič Jolanta, Balevičienė Sandra. Theoretical and Practical Aspects of the Concept of the ‘Good School’.  5th World Conference on Educational Sciences, 06-08 February 2013, Faculty Of Economics, Sapienza universty, Rome – Italy.

Šiuo metu komentarai draudžiami.