on Feb 12th, 2013Švietimo politikos ir vadybos magistrantūros programa

Nuo 2012 m. rugsėjo mėn. Mykolo Romerio universitete vykdoma nauja magistrantūros studijų programa „Švietimo politika ir vadyba“. Tai pirmoji Lietuvoje švietimo sektoriaus studijoms skirta programa, kurią baigusiems asmenims bus suteikiamas politikos mokslų magistro laipsnis.

Studijų sritis – socialiniai mokslai

Studijų kryptispolitikos mokslai

Suteikiamas politikos mokslų magistro laipsnis

Programos trukmė – 1,5 metų nuolatinėse arba 2 metai ištęstinėse studijose.

Studijų programos paskirtis –rengti visų lygių švietimo politikos ir vadybos specialistus, švietimo politikos analitikus, švietimo įstaigų ir institucijų vadovus bei administratorius įgalinant juos įgytas žinias ir supratimą taikyti švietimo politikos formavimo, sprendimų priėmimo, švietimo politikos įgyvendinimo procesuose, vykdant analitinę, ekspertinę, konsultacinę ar pan. veiklą įvairių lygių Lietuvos, Europos Sąjungos bei kitų tarptautinių organizacijų institucijose, taip pat ketinantiems kurti ar plėtoti švietimo paslaugų verslą.

Programos išskirtinumas:

  • vienintelė Lietuvoje švietimo politikos studijoms skirta magistro studijų programa;
  • analogiška populiarioms užsienio universitetų studijų programoms;
  • programos dalykus dėsto kompetentingi mokslinės ir praktinės patirties turintys dėstytojai.

Įgyjamos kompetencijos:

Sėkmingai baigę Švietimo politikos ir vadybos magistro studijų programą studentai:

  • suvoks švietimo sektoriaus vidinę ir išorinę aplinką, eurointegracijos ir globalizacijos procesų įtaką švietimo valdymo pokyčiams;
  • gebės formuoti ir įgyvendinti švietimo politiką, analizuoti ir vertinti švietimo valdymo problemas, sisteminiu požiūriu įvertinti jų sprendimų galimybes, daryti poveikį švietimo valdymo procesų tobulinimui;
  • turės komunikacinius, bendradarbiavimo, konsultavimo bei ekspertavimo gebėjimus, reikalingus efektyviam švietimo valdymui,  pasitikėjimo ir įsipareigojimo bendriems tikslams atmosferos kūrimui.

Studijų turinys – pagrindiniai studijų dalykai: viešosios politikos procesas (dr. B. Stankevič), švietimo politika Lietuvoje ir ES (doc. dr. A. Monkevičius), švietimo teisė (prof. dr. E. Bilevičiūtė), viešojo valdymo modeliai švietimo sistemoje (doc. dr. J. Urbanovič), švietimo politikos analizė (doc. dr. V. Vaicekauskienė), švietimo vadyba (dr. J. Navickaitė), švietimo ekonomika ir finansai. Pasirinktinai studijuojami šie dalykai: aukštojo mokslo politika ir vadyba (doc. dr. G. Viliūnas), municipalinė švietimo politika ir jos įgyvendinimas (lekt. A. Puodžiukas), švietimo strateginis valdymas, švietimo valdymo sprendimų modeliavimas (prof. dr. B. Mikulskienė), švietimo stebėsena ir veiklos vertinimas (doc. dr. R. Dukynaitė), vertybės švietimo politikos ir vadybos procesuose (prof. dr. N. Vasiljevienė), lyderystė ir ugdomasis vadovavimas (koučingas) (doc. dr. A. Dromantaitė), švietimo projektų valdymas, švietimo komunikacija, žmogiškųjų išteklių vadyba (prof. dr. T. Sudnickas). Trečdalis programos skirta moksliniam tiriamajam ir magistro baigiamajam darbui.

 

Daugiau informacijos apie studijų programą rasite
interneto svetainėje: https://www.mruni.eu/lt/busimiems_studentams/magistranturos_studijos/
arba tel. (8 5)271 4704; el.paštu: priemim@mruni.eu. Taip pat
galite kreiptis paštu: jolanta@mruni.eu.

Šiuo metu komentarai draudžiami.